Home

 

Stichting Cultuur Digitaal is opgericht voor het bevorderen en stimuleren van het gebruik van digitale techniek en kennis bij het ontsluiten van Cultuur en Erfgoed. We willen dit bereiken door het organiseren van (culturele) evenementen en andere activiteiten, het inrichten van tentoonstellingen, het realiseren van websites waarop erfgoed gepresenteerd wordt, het verzorgen van voorlichting en opleidingen op dit gebied, het geven van  informatie en/of advies door gebruikmaking moderne media en het werven van fondsen en samenwerken met andere organisaties en instellingen.